2024-05-28

Vilkyčių bendruomenės centras „VILTIS“

Kaimo bendruomenės tinklalapis

Projektas ,,Vilkyčių parkas – šeimų poilsiui“

Vilkyčių bendruomenės centras ,,Viltis“ vasario 15 d. pagal 2023 metų nacionalinės paramos kaimo
bendruomenių veiklai teikimo taisykles pateikė paraišką gauti paramą pagal veiklos sritį „Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“. Patvirtintas paraiškos finansavimas iš LR Žemės ūkio ministerijos.
Projekto tikslas – Vilkyčių parke įrengti estetišką, šeimų ir jaunimo poreikius atitinkančią poilsio,
laisvalaikio zoną. Juo siekiama sutvarkyti Vilkyčių parko poilsio ir laisvalaikio erdvę, sukuriant patrauklią, patogią ir saugią aplinką vietiniams gyventojams ir kitiems Vilkyčių parką pamėgusiems turistams: įsigyti ir įrengti patvarią pavėsinę, tinkančią parko kraštovaizdžiui bei architektūrai, pagerinant poilsiautojų poreikius; vėliau įsigyti ir įrengti saugią poilsio zoną su laužaviete, laikantis aplinkosauginių reikalavimų.
Šis projektas bus įgyvendinamas iki tradicinės Žolinių kaimo šventės, t.y. rugpjūčio 15 d. Pavasarį
planuojama paruošti vietą, skirtą įrengti pavėsinei ir laužavietei. Gegužės mėnesį bus atrenkami
tinkamiausi komerciniai pasiūlymai pado trinkelių ir pavėsinės įrengimui bei įsigijimui. Saugią poilsio zoną su laužaviete planuojama įrengti pačios bendruomenės pastangomis bei kaimo rėmėjų lėšomis. Projekto įgyvendinimą planuojama baigti iki liepos mėnesio pabaigos. Už viso projekto įgyvendinimą atsakingi – buhalterė L. Grakauskienė ir bendruomenės valdybos pirmininkas R. Valutis. Viso projekto įgyvendinimo metu bus viešinami pagrindiniai projekto rėmėjai.