2024-04-21

Vilkyčių bendruomenės centras „VILTIS“

Kaimo bendruomenės tinklalapis

Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šilutės rajono savivaldybėje

PROJEKTAS  NR. 08.1.1-CPVA-V-427-01-0013 „VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTRA ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE “

Šilutės rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-01-0013 „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šilutės rajono savivaldybėje“. Projektas yra įgyvendinamas pagal 2019 m. rugpjūčio 5 d. tarp Šilutės rajono savivaldybės administracijos ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros pasirašytą projekto finansavimo sutartį.

Finansavimo sutartimi numatyta, kad projekto įgyvendinimui didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 114 215.00 Eur

Projektas įgyvendinamas kartu su 4 partneriais:

  • BĮ Šilutės socialinių paslaugų centras;
  • Vainuto seniūnijos bendruomenė;
  • Vilkyčių bendruomenės centras „Viltis“;
  • VšĮ Šilutės miesto krizių, pagalbos ir informacijos centras.

Projekto įgyvendinimo metu bus siekiama įkurti Vainuto, Juknaičių ir Vilkyčių seniūnijose naujus vaikų dienos centrus bei išplėsti vaikų dienos centrą Šilutės mieste.

Projekto metu bus atliekami visų partnerių vaikų dienos centro veiklai numatytų patalpų remonto darbai bei įsigyti vaikų dienos centro veiklai reikalingi baldai ir įranga. Visų vaikų dienos centrų remontuojamos patalpos bus pritaikytos žmonėms, turintiems judėjimo negalią, pagal reikalavimus, nustatytus Statybos techniniame reglamente ir kituose norminiuose statybos techniniuose dokumentuose.

Projekto įgyvendinimo pradžia 2019-08-05

Projekto įgyvendinimo pabaiga 2021-07-31